Üstün Yarar Politikası

Giriş

1.1. Yönergenin Paraya Çevirme Yönergesi ve Üstün Yarar Politikası size (müşterimiz ya da gelecekteki müşterimiz) “Sınırlı Özel” tarafından sağlanır. Şirketimiz en iyi paraya çevirme sonuçlarını elde etmek için Müşteri Yönergeleri alıp bunları yönetmek ve yürütmek, bununla birlikte, özellikle de kanunun yükümlülükleriyle uyuşukluk içinde olmak için ve yatırım hizmetleri sağlarken müşterilerinin üstün yararı için bütün akla yatkın adımları atmakla yükümlüdür.

Dağılım

2.1. Bu politika, firmamızın Müşteri Sınıflandırma Politikası’nda tanımlandığı gibi hem perakende müşterilerimiz, hem de profesyonel müşterilerimiz için geçerlidir. Şirketimiz bir müşteriyi elverişli taraf olarak kaydettiyse bu politika bu elverişli taraf için geçerli değildir.

2.2. Bu politikamız, Müşteri Yönergeleri alıp bunları yönetir ve yürütürken şirketimiz tarafından teklif edilen ikili opsiyonların her türüyle ilgilenen müşterilerimiz için geçerlidir.

En İyi Paraya Çevirme Unsurları

3.1. Şirketimiz teklif edilmiş fiyatlarımız karşısında müşterilerin yönergelerini yürütürken aşağıdaki unsurları hesaba katarak müşterileri için en iyi sonuçları elde etmek için tüm akla yatkın adımları atmaktadır:

(a) Fiyat: Şirketimizin bir ikili opsiyon için biçtiği fiyat, harici üçüncü şahıs referans kaynaklarından elde ettiğimiz dayanak varlık fiyatına göre hesaplanır. Fiyatlarımız şirketimizin online işlem platformunda bulunabilir. Şirketimiz fiyatlarını teknolojik kısıtlamaların ve iletişim bağlantılarının izin verdiği sıklıkla günceller. Edinilen bilginin hala rekabetçi olduğundan emin olmak için şirketimiz zaman zaman harici üçüncü şahıs referans kaynaklarını gözden geçirir. Şirketimiz işlem saatleri dışında hiçbir zaman fiyat teklif etmez. Bu yüzden bu süre boyunca müşteriler hiçbir yönerge koyamaz.

(b) Masraflar: BitPlutos yatırımlardan komisyon almaz.

(c) Paraya Çevirme Olasılığı: Şirketimiz paraya çevirme yönergelerini yönetirken ve bunu başka şahıslarla eyleme dönüştürürken paraya çevirme daha zor hale gelebilir. Paraya çevirme olasılığı diğer piyasa düzenleyicileri ve finansal kurumların fiyatlarının mevcudiyetine bağlıdır. Bazen paraya çevirme işlemi için bir yönerge düzenlemek pek mümkün olmayabilir; örneğin şunun gibi örnekleri kapsayan durumlar ve zamanlarda: işlem seansının ilk dakikalarında, beklenmedik gelişmeler olduğunda, fiyatların ciddi ölçüde aşağı ve yukarı yönlü dalgalandığı ve bildirilen fiyatlardan çok uzakta kalma riski taşıdığı değişken piyasa saatlerinde, hızlı fiyat hareketleri/değişimleri olduğunda, belirli bir işlem hacminin bildirilen fiyattan paraya çevrilmesi için yetersiz likidite olduğunda, zorlayıcı bir sebep bulunduğunda.
Şirket fiyat, hacim ve başka sebeplerden ötürü bir yönergeye devam edemezse yönerge paraya çevrilmez. Buna ek olarak şirket arzu ettiği durumda ve istediği zaman, müşteriye duyuru ve açıklama yapmadan Müşteri Anlaşması/Şartlar ve Koşullarda açıklanan durumlarda müşterinin paraya çevirme yönergesi, iddiası ve talebini gözden geçirmeyi ve yönetmeyi reddetme yetkisine sahiptir.

(d) Paraya Çevirme Hızı: Şirket müşterinin yönergesinin para çevirme noktası olarak hizmet vermez, böyle görülmemelidir. Yalnızca müşteri yönergelerini yönetir ve üçüncü şahıslarla para çevirme işlemini ayarlar. Buna rağmen, şirket müşteri yönergelerini yürütmeye büyük önem verir ve teknolojik kısıtlamalar ve iletişim bağlantıları dahilinde yüksek hızda para çevirmek için çaba sarfeder.

(e) Piyasa Etkisi: Bazı unsurlar şirketin teklif ettiği fiyatın çıkış noktası olan dayanak varlıkların fiyatını çok çabuk etkileyebilir. Ayrıca burada listelenen diğer unsurları da etkileyebilir. Şirket müşterileri için en iyi sonuçları elde etmek adına bütün akla yatkın adımları atacaktır.

(f) Yönergenin hacmi.

(g) Tasfiye olasılığı.

3.2. Şirket yukarıdaki listeyi tamamlanmış olarak, yukarıdaki unsurların sunulduğu yönergeyi ise öncelikli unsur olarak görmez. Yine de müşteriden özellikle bir yönlendirme gelmesi durumunda şirket belirli talimatları izleyerek müşterinin yönergesinin paraya çevrildiğinden emin olmak için gerekeni yapacaktır.

En Uygun Para Çevirme Standartları

4.1. Şirket yukarıdaki en uygun para çevirme standartlarının önem sırasını ticari kanısını ve piyasada var olan bilgiler ışığındaki tecrübesini kullanarak ve aşağıdaki hesaba katarak belirler:

(a) Müşteri yönergesinin özellikleri.

(b) Yönergenin konusu olan ikili opsiyonların özellikleri.

(c) Yönergenin yöneltildiği para çevirme noktasının özellikleri.

4.2. Perakende müşterileri için en iyi olası sonuç, müşterinin sebep olduğu, para çevrimi yönergesine bağlı harcamaları kapsayan para çevrimi noktası ek ücretleri, tasfiye ve takas ek ücretleri ve para çevirme yönergesinde yer alan üçüncü şahıslara ödenen ek ücretleri kapsayan ve ikili opsiyonun fiyatını ve para çevirmeye bağlı masrafları gösteren toplam karşılığa bakılarak kararlaştırılır.

Özel Müşteri Talimatı

5.1. Ne zaman bir müşteri tarafından ya da müşteri adına özel talimat yapılırsa şirket özel talimata uyumlu olarak en mümkün düzeyde müşteri yönergesiyle para çevrimini gerçekleştirmek için çalışır. Ayrıca özel talimatlar müşteri için en iyi sonucu elde etmek adına şirketi politikasında değişiklik yapmaktan alıkoyabilir.

5.2. Belirli piyasa ve piyasa koşulları için hazırlanmış İşlem Yönetmelikleri, şirketi bir takım müşteri talimatlarını takip etme zorunuluğundan alıkoyabilir.

Para Çevirmeyi Kapsayan Müşteri Yönergeleri

6.1. Şirket müşteri yönergelerini yürütürken şu koşulları karşılayacaktır:

(a) Eğer yönergenin ve cari market koşullarının özellikleri bunu imkansız kılmazsa başka türlü karşılaştırılabilir müşteri yönergelerini sırayla ve zamanında gerçekleştirecektir;

(b) Müşterilerin adına para çevrimi yapılan yönergelerin hızlı ve tam bir şekilde kaydedildiğine ve tahsis edildiğine garanti verecektir;

(c) perakende müşterisini, yönergelerin düzenli yürütülmesiyle alakalı herhangi bir problem teşhis eder etmez problem hakkında bilgilendirecektir.

Para Çevirme Noktaları

7.1. Para Çevirme Noktaları yönergelerin koyulduğu kuruluşlardır. İkili opsiyonlarla ilgili yönergelerin amaçları için şirketimiz yerine bazı üçüncü finansal kuruluşlar para çevirme noktası olacaktır. Bu kuruluşların listesi müşterilere bildirilebilir veya sitenin ana sayfasında yayınanabilir. Liste müşterilere en az bir iş günü öncesinde haber verilerek şirket tarafından değiştirilebilir.

7.2. Müşteri şirketle yaptığı ikili opsiyon işlemlerinin bilindik bir kur tarafından üstlenilmediğini; onun yerine borsa dışı kaynaklarca üstlenildiğini, bu yüzden bilindik takas işlemlerinden daha büyük risklere maruz kaldığını kabul etmiş sayılır.

Müşteri Onayı

8.1. Bir müşteri şirketle yatırım hizmetleri hükümleri üzerine bir anlaşma imzaladığında bu politikanın kendi adına uygulanacağını onaylamış olur.

strong>Politikada Değişiklik Yapılması ve Ek Bilgiler

9.1. Şirket uygun gördüğünde müşteriyi bilgilendirmeksizin düzenlemelerini ve politikasını gözden geçirme ya da değiştirme hakkını sakı tutar.

Daha fazlasını öğrenmek isterseniz ya da menfaat çatışması konusunda sorunuz olursa lütfen bizle [email protected] mail adresinden iletişime geçin.